Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


    Zarządzenia Rektora

    • Zarządzenie 5/2021 z dnia 20.01.2021 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2020/2021
    • Zarządzenie 4/2021 z dnia 18.01.2021 w sprawie obowiązku aktualizowania danych dotyczących dorobku naukowego w profilu ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
    • Zarządzenie 3/2021 z dnia 11.01.2021 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
    • Zarządzenie 1/2021 z dnia 11.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie