Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - statut

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony został uchwałą nr 44/2005-2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku

 

 

Tekst aktu prawnego:

Statut2006.pdf  

Załączniki:

Załączniki2006.pdf

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

Zmiany aktu prawnego:


Data wydania:

2006-06-09

Data wejścia w życie:

2006-09-01

Data obowiązywania:

2006-09-01

Tekst aktu ujednolicony z załącznikami:
Wersje archiwalne tekstu ujednoliconego:

 

*Tekst ujednolicony tylko do użytku wewnętrznego!