Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - statut

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony został uchwałą nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku

 

 

Tekst aktu prawnego:

Statut UP w Lublinie  

Załączniki:

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5 

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst ujenolicony

Zmiany aktu prawnego:

Data wydania:

11.06.2019

Data wejścia w życie:

01.10.2019

Data obowiązywania:

01.10.2019

Tekst aktu ujednolicony:
Wersje archiwalne tekstu ujednoliconego:

 

*Tekst ujednolicony tylko do użytku wewnętrznego!