Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin organizacyjny

wprowadzony został zarządzeniem Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2007r.

Tekst aktu prawnego:

Regulamin2007.pdf  

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

Zmiany aktu prawnego:


Data wydania:

2007-04-10

Data wejścia w życie:

2007-05-01

Data obowiązywania:

2007-05-01

Tekst aktu ujednolicony:

Regulamin2010.pdf*     

Tekst aktu ujednoliconego w pliku WORD

Regulamin2010.doc*


*Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 1 września 2010 r. - tylko do użytku wewnętrznego!