Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin studiów doktoranckich

wprowadzony został:
 

- uchwałą Senatu UP w Lublinie Nr 83/ 2011-2012 z dnia 25 maja 2012 r. dla osób rozpoczynających studia doktoranckie z dniem 1 października 2013 r. z późn. zmianami
 

- uchwałą Senatu UP w Lublinie Nr 33/2013-2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. dla osób rozpoczynających studia doktoranckie z dniem 1 października 2014 r. z późn. zmianami

 

 

 

Tekst aktu prawnego1:

  •  Regulamin2013.pdf  
    dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed 1 października 2014 r. 

Tekst aktu prawnego2:

 

Status aktu prawnego2:

akt posiada tekst jednolity uwzględniający zmiany wchodzące w życie z dniem 1 października 2015 r.

Data wydania:

2014-04-11

Data wejścia w życie:

2014-10-01

Data obowiązywania:

2014-10-01

Tekst aktu ujednolicony2:

Regulamin2017.pdf*     


*Tekst ujednolicony - tylko do użytku wewnętrznego!