Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - redakcja biuletynu

mgr Małgorzata Szlachetka

tel: (+ 81) 445-67-90

e-mail: malgorzata.szlachetka@up.lublin.pl