Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - Informacje ogólne

STATUS PRAWNY państwowa szkoła wyższa
Rok założenia 1955
Liczba wydziałów 6
Liczba kierunków studiów (stan na dzień 30.12.2016 r.) 39
Liczba specjalności  (stan na dzień 30.12.2016 r.) 45
LICZBA STUDENTÓW (stan na dzień 30.12.2016 r.)  
Ogółem 8 409 osób
Studia stacjonarne 6 900 osób
Studia niestacjonarne (wieczorowe) 287 osób
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1 222 osoby
LICZBA PRACOWNIKÓW (stan na dzień 30.11.2016 r.)  
Ogółem 1679 osób
Nauczyciele akademiccy 781 osób
Pracownicy naukowo - techniczni i inżynieryjno- techniczni 315 osób
Pracownicy administracji 238 osób
Pracownicy obsługi 345 osób