Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Sekcja Zamówień Publicznych

 

 

 SEKCJA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

[ dane kontaktowe ]

 

 

Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. Euro netto

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 PRZETARG PUBLICZNY
NEGOCJACJE Z JEDNYM
WYKONAWCĄ