Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Polityka Rachunkowości i Uczelnianego Planu Kont UP w Lublinie

Polityka Rachunkowości i Uczelnianego Planu Kont wprowadzona została Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 62 z dnia 23 grudnia 2013r.

 

Polityka_Rachunkowości.pdf