Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej

Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasady Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony został uchwałą Senatu UP w Lublinie Nr 32/2014-2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

 

Tekst aktu prawnego:

Regulamin2015.pdf  

Załączniki do Regulaminu

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

Zmiany aktu prawnego:


Data wydania:

2015-02-27

Data wejścia w życie:

2015-03-01

Data obowiązywania:

2015-03-01

Tekst aktu ujednolicony:

stan na 1 września 2015 r.

Regulamin2015-tj.pdf*     

Załączniki ujednolicone:

stan na 1 września 2015 r.


*Tekst ujednolicony - tylko do użytku wewnętrznego!