Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikaty

Biuro Rektora sporządza wykaz zarządzeń Rektora oraz ważniejszych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w Uczelni, opublikowanych w danym okresie czasu w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich

Akty prawne opublikowane w Dz. U. i M.P. dostępne są do przegrania lub wydrukowania na stronie internetowej: www.lex.pl/, a także w Biurze Rektora pok. 263 – nr tel. 445-67-90. Zarządzenia Rektora i uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dostępne są na stronie UP w Lublinie: www.up.lublin.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),  a także w Biurze Rektora pok. 263 – nr tel. 445-67-90.

autor: Małgorzata Szlachetka

Komunikat grudzień 2011-marzec 2012

autor: Małgorzata Szlachetka

Komunikat kwiecień-maj 2012

autor: Małgorzata Szlachetka

Komunikat czerwiec-wrzesień 2012

autor: Małgorzata Szlachetka

komunikat październik 2012