Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin pracy

Regulamin Pracy Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
wprowadzony został zarządzeniem Rektora nr 66 z dnia 9 października 2019 r. 
 
 
Tekst aktu prawnego:
Data wydania: 2019-10-09
Data wejścia w życie: 2019-10-24
Data obowiązywania: 2019-10-24