Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Regulamin wynagradzania pracowników UP

Regulamin Wynagradzania Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
wprowadzony został zarządzeniem Rektora nr 87 z dnia 15 września 2020 r. 
 
 
Tekst aktu prawnego:
Data wydania: 15.09.2020 r.

Zmiany aktu prawnego:


  •  
Data wejścia w życie: 15.09.2020 r.
Data obowiązywania: 01.10.2020 r.