Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Senat kadencji 2020-2024

REKTOR 

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk


PROREKTORZY

prof. dr hab. Andrzej Marczuk

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof uczelni
dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni

 

 

Z WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni

dr hab. Marzena Brodowska prof. uczelni

dr hab. Haliniarz Małgorzata prof. uczelni

prof. dr hab. Kołodziej Barbara

dr hab. Lipińska Halina prof. uczelni

 

Pozostali nauczyciele akademiccy – grupa nauczycieli akademickich nie zaliczona do grupy profesorów

dr Komor Agnieszka

dr Rybczyńska-Tkaczyk Kamila

 

Z WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni

prof. dr hab. Arciszewski Marcin

prof. dr hab. Urban-Chmiel Renata

prof. dr hab. Winiarczyk Stanisław

 

Pozostali nauczyciele akademiccy – grupa nauczycieli akademickich nie zaliczona do grupy profesorów

dr hab. Puzio Iwona

dr hab. Wójcik Marta

 

Z WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni

prof. dr hab. Barłowska Joanna

prof. dr hab. Król Jolanta

prof. dr hab. Ognik Katarzyna

prof. dr hab. Ślaska Brygida

 

Pozostali nauczyciele akademiccy – grupa nauczycieli akademickich nie zaliczona do grupy profesorów

dr inż. Kowalczuk-Vasilev Edyta

dr Sawicka-Zugaj Wioletta

 

Z WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni

dr hab. Dzida Katarzyna prof. uczelni

dr hab. Golan Katarzyna prof. uczelni

prof. dr hab. Nurzyńska-Wierdak Renata

 

Pozostali nauczyciele akademiccy – grupa nauczycieli akademickich nie zaliczona do grupy profesorów

dr hab. inż. Szot Paweł

 

 

Z WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni

prof. dr hab. Andrejko Dariusz

prof. dr hab. Jóźwiakowski Krzysztof

prof. dr hab. inż. Kocira Sławomir


Pozostali nauczyciele akademiccy – grupa nauczycieli akademickich nie zaliczona do grupy profesorów

dr hab. inż. Słowik Tomasz

dr inż. Ścibisz Marek

 

Z WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni

 prof. dr hab. Gustaw Waldemar

prof. dr hab. Jackowska Izabella


 

Pozostali nauczyciele akademiccy – grupa nauczycieli akademickich nie zaliczona do grupy profesorów

dr inż. Czernecki Tomasz

 

Z WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni

prof. dr hab. Mieczan Tomasz

dr hab. Grzywaczewski Grzegorz prof. uczelni

dr hab. Pęczuła Wojciech prof. uczelni

 

Pozostali nauczyciele akademiccy – grupa nauczycieli akademickich nie zaliczona do grupy profesorów

dr hab. Pogorzelec Magdalena prof. uczelni

 

JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

Pozostali nauczyciele akademiccy – grupa nauczycieli akademickich nie zaliczona do grupy profesorów

 

mgr Rączkiewicz-Gołacka Joanna

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

 

mgr inż. Horbowski-Zaranek Jerzy

 

                

                PRACOWNICY BIBLIOTEKI I WYDAWNICTWA

 

dr Gorczyńska Małgorzata

 

 


PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

mgr inż. Michał Możejko


PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
inż. Jakub Kalinowski

STUDENCI:
Joanna Banaś - Wydział Agrobioinżynierii
Bartłomiej Szymczak- Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Monika Szymczuk- Wydział Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Paweł Więcław - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Aleksandra Sawczyk - Wydział Inżynierii Produkcji
Artur Niedzielski - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Michał Arciszewski - Wydział Biologii Środowiskowej

Gabriela Krzemianowska - Przedstawiciel Organizacji Studenckich
 


Z GŁOSEM DORADCZYM:

Prorektor: dr hab Bartosz Sołowiej, prof uczelni
Kanclerz: mgr Grażyna Szymczyk
Kwestor: mgr Ewa Walkowska 
Przedstawiciel ZNP: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: mgr Roman Lalak

Dyrektor Biblioteki: dr Paulina Studzińska-Jaksim