Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Rada Uczelni

Rada Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Przewodniczący:

dr hab. Henryk Malec

 

Członkowie:

dr Andrzej Gantner

Marcin Stachowicz

prof. dr hab. Dariusz Dziki

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni

prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki

Jakub Kalinowski - Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

 

Wsparcie prawne:

mgr Paweł Marczak