Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Sekcja BHP

Ogłoszenie o zamówieniu Konserwacji Systemów Przeciwpożarowych w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data 02.03.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu konserwacji systemów przeciwpożarowych w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data 26.02.2019

autor: bhp

 

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego 2019

- Wykaz niezbędnych dokumentów do wykonania usługi

- Załącznik Nr 1 Konserwacja

- Załącznik Nr 2 Konserwacja

- Oferta wykonawcy

 

 

Rozpoznanie cenowe w sprawie usługi monitorowania systemu alarmów pożarowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data 16.04.2018

Rozpoznanie cenowe w sprawie konserwacji systemów przeciwpożarowych w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data 20.02.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu konserwacji systemów przeciwpożarowych w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data 22.02.2017