Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznicy Dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich


prof. dr hab. Roman Dziedzic

 

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

tel. 81 445 68 80

e-mail: roman.dziedzic@up.lublin.pl

 

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

 

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12

tel. 81 445 69 00

e-mail: krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów

dr hab. Brygida Ślaska profesor nadzwyczajny
 

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 531 68 98
e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw doktorantów

prof. dr hab. Barbara Baraniak
 

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. 81 462 33 23
e-mail: barbara.baraniak@up.lublin.pl