Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Halina Buczkowska - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
 
Zastępca Przewodniczącego:
mgr Krystyna Sajewicz - Kierownik Działu Spraw Socjalnych Studentów
 
Członkowie:
 
a)      mgr Dorota Tomaszewska-Krojańska - doktorantka z Wydziału Agrobioinżynierii
b)      lek. wet Ewa Laskowska - doktorantka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
c)      mgr Kinga Kropiwiec - doktorantka z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
d)     mgr Jacek Jachuła - doktorant z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
e)      mgr Marta Krajewska - doktorantka z Wydziału Inżynierii Produkcji
f)    mgr Izabela Podgórska - doktorantka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii