Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - Pełnomocnicy rektora

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych
mgr Agnieszka Szymańska-Mordel
 

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 531 96 40
e-mail: agnieszka.szymanska@up.lublin.pl

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni 


20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
tel. 81 445 67 83
e-mail: urszula.korzecka@up.lublin.pl

 


Pełnomocnik Rektora ds. gospodarstw doświadczalnych

prof. dr hab. Antoni Brodacki


20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 68 86
e-mail: antoni.brodacki@up.lublin.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. nowych zasad finansowania Uczelni
dr inż. Wioletta Wróblewska

 

20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
tel. 81-461-00-61 w.158
e-mail: wioletta.wroblewska@up.lublin.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych

dr hab. Marek Babicz, prof. Uczelni 

 

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 67 16
e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. studiów zagranicznych

prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

 

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 531 97 56
e-mail: krzysztof.golacki@up.lublin.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. innowacji

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni

 

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. 81 462 33 50
e-mail: bartosz.solowiej@up.lublin.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. pozyskiwania partnerów strategicznych

mgr inż. Damian Kapusta

 

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-65-47
e-mail: damian.kapusta@up.lublin.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa osobistego pracowników, studentów i doktorantów

dr Konrad Buczma

 

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

tel. 81 445 60 83

e-mail: konrad.buczma@up.lublin.pl

dyżur: wtorek w godz. 14:30 - 17:00  pok. 240