Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Kwalifikacyjna ds. Socjalnych Emerytów i Rencistów

powołana na okres 1.06.2018 r. - 31.05.2021 r.
więcej »