Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Międzyzwiązkowa Komisja Socjalna

Członkowie:
- mgr inż. Barbara Lisiak
- mgr Magdalena Michońska

- mgr Iwona Szymczyk
- dr inż. Adam Węgrzyn