Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Senat kadencji 2016-2020

REKTOR 

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk


PROREKTORZY 
prof. dr hab. Halina Buczkowska

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni


DZIEKAN WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII 
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk


DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 
dr hab. Iwona Puzio


DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI 
prof. dr hab. Joanna Barłowska


DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak


DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI 
prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
prof. dr hab. Izabella Jackowska

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

prof. dr hab. Tomasz MieczanPRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:


Wydziału Agrobioinżynierii 
prof. dr hab. Halina Smal
dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni


Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni


Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki 
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
prof. dr hab. Grzegorz Zięba

prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

 

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański


Wydziału Inżynierii Produkcji 
prof. dr hab. Franciszek Kluza 
prof. dr hab. Józef Kowalczuk


Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 
prof. dr hab. Barbara Baraniak

dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni


PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:


Wydziału Agrobioinżynierii 

dr Agnieszka Komor


Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
dr Małgorzata Matysek


Wydziału Biologii, Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki 
dr Piotr Stanek


Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
dr Rafał Papliński


Wydziału Inżynierii Produkcji 
dr inż. Andrzej Turski


Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 
dr Małgorzata Kostecka

 

Wydziału Biologii Środowiskowej

dr Aneta Sulborska

 
Jednostek pozawydziałowych 
mgr Joanna Rączkiewicz

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI:


mgr inż. Roman Lalak - przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych 
mgr inż. Jacek Pałyszka - przedstawiciel pracowników administracji 
mgr inż. Robert Wierciński - przedstawiciel pracowników obsługi


PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

mgr Justyna Bochnak


PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Jakub Kalinowski

STUDENCI:
Joanna Banaś - Wydział Agrobioinżynierii
Marcin Mioduszewski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Monika Szymczuk- Wydział Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Paweł Więcław - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Aleksandra Sawczyk - Wydział Inżynierii Produkcji
Artur Niedzielski - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Michał Arciszewski - Wydział Biologii Środowiskowej
 


Z GŁOSEM DORADCZYM:
Kanclerz: mgr Grażyna Szymczyk
Kwestor: mgr Ewa Walkowska 
Dyrektor Biblioteki Głównej: dr Paulina Studzińska-Jaksim
Przedstawiciel ZNP: dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: dr inż. Marek Ścibisz