Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 19/2016 - wybory do Senatu pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

 

Lublin, 01.06.2016 r.           

 

 

 

 

 

 

K O M U N I K A T

Nr 19/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni

informuje, że

 

w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 1000

w Sali Konferencyjnej, ul. Akademicka 15

odbędą się

wybory przedstawiciela do Senatu

spośród pracowników naukowo-technicznych

i inżynieryjno-technicznych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

na kadencję 2016 – 2020

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

Prof. dr hab. Irena Kiecana