Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 18/2016 - Prorektorzy kadencji 2016-2020

 

               Lublin, dnia 12.05.2016 r.               

 

 

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

Nr 18/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

 

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w wyniku wyborów

dokonanych dnia 12 maja br.,

Prorektorami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

na kadencję 2016 – 2020

zostali:

 

Prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

Prof. dr  hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

Prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI 

(-)Prof. dr hab. Irena Kiecana