Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 17/2016 - wybory Prorektorów 2016-2020

 

                      Lublin, dnia 05.05.2016r.

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 17/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

Komisja Wyborcza Uczelni

informuje, że

 

w dniu 12 maja br. o godz. 1100 w Centrum Kongresowym

 (budynek Agro II, ul. Akademicka 15)

odbędą się wybory Prorektorów

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

na kadencję 2016-2020

 

Kandydatami na Prorektorów są:

 

Prof. dr  hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

Prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

 

 

 

 

Elektorzy proszeni są o przybycie o godzinie 1030  celem podpisania listy obecności. Elektorzy powinni legitymować się otrzymanym mandatem wraz z dowodem tożsamości.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

(-)Prof. dr hab. Irena Kiecana