Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 11/2016 - I zebranie KEU z grupy Studentów i Doktorantów

 Lublin, dnia 11.04.2016 r.

             

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 11/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w dniu 13 kwietnia br,

o godzinie 1200 w Sali Senatu

ul. Akademicka 13 (budynek Rektoratu)

odbędzie się zebranie członków Kolegium Elektorów Uczelni z grupy studentów i doktorantów w celu zaopiniowania przedstawionych przez Rektora-elekta kandydatów  

na prorektora ds. studenckich i dydaktyki.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI 

(-)Prof. dr hab. Irena Kiecana