Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 10/2016 - REKTOR KADENCJI 2016-2020

 

Lublin, dnia 05.04.2016 r.

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 10/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni informuje,

że  w wyniku wyborów

dokonanych w dniu 5 kwietnia 2016 r.

Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

na kadencję 2016 – 2020

został

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI 

(-)Prof. dr hab. Irena Kiecana