Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 9/2016 - rezygnacja z kandydowania na Rektora

 

Lublin, dnia 29.03.2016 r.              

 

 

 

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 9/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

 

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że  w dniu 29 marca br,

prof. dr hab. Barbara Baraniak

złożyła rezygnację z kandydowania

w wyborach na Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

na kadencję 2016 – 2020.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI 

(-)Prof. dr hab. Irena Kiecana