Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - Prorektorzy

 

 

 

PROREKTOR DS. NAUKI, WDROŻEŃ

I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

tel. (+ 81) 445-68-68
 

 

 

 

 

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI

I ROZWOJU UCZELNI 
dr hab. Adam Waśko, prof. nadzw.


tel. (+ 81) 445-68-68

 

 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI 

prof. dr hab. Halina Buczkowska


tel. (+ 81) 445-69-99