Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 8/2016 - WYBORY REKTORA UP

 

                 Lublin, dnia 18.03.2016 r.

 

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 8/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

Komisja Wyborcza Uczelni

informuje, że

 

w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godz. 1200

w Centrum Kongresowym, ul. Akademicka 15

(budynek Agro II) odbędą się

 

wybory rektora Uniwersytetu Przyrodniczego

 w Lublinie na kadencję 2016 – 2020

 

Elektorzy proszeni są o przybycie o godzinie 1130  celem podpisania listy obecności i pobrania mandatu elektora.

 

Elektorzy, przed otrzymaniem mandatu, proszeni będą o okazanie  dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

Prof. dr hab. Irena Kiecana

 

 

 

 Komunikat 8/2016.pdf