Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 7/2016 - DEBATA

 

Lublin, 18.03.2016 r.            

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 7/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni

informuje, że

 

spotkanie społeczności akademickiej

z kandydatami na rektora

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

odbędzie się

31 marca 2016 r. o godz. 1200 

w Centrum Kongresowym, ul. Akademicka 15

(budynek AGRO II)

 

Przebieg spotkania:

  1. Prezentacja kandydatów na rektora
  2. Przedstawienie programów wyborczych przez kandydatów na rektora
  3. Odpowiedzi na pytania zadane kandydatom na rektora

 

Każdy członek społeczności akademickiej przed rozpoczęciem spotkania może złożyć na piśmie pytanie do Kandydatów na Rektora. Urna, do której można składać pytania, wystawiona zostanie w godzinach 11.30-12.00 w Centrum Kongresowym.

Karty z pytaniami muszą być podpisane czytelnie. Każde pytanie należy złożyć na oddzielnej karcie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

Prof. dr hab. Irena Kiecana

 

 

 

 Komunikat 7/2016.pdf