Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 6/2016 - KANDYDACI NA REKTORA

 

           Lublin, dnia 18.03.2016 r.

 

 

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 6/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

 

KOMISJA WYBORCZA UCZELNI ZAWIADAMIA, ŻE KANDYDATAMI NA REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020

ZOSTALI:

 

Prof. dr hab. Stanisław Baran

Prof. dr hab. Barbara Baraniak

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Prof. dr hab. Wiesław Piekarski

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

Prof. dr hab. Irena Kiecana

 

 

 

 

 

Komunikat 6/2016.pdf