Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 5/2016 UZYSKANE ZGŁOSZENIA NA KANDYDATA NA REKTORA

                                                                                                                           Lublin, dnia 10.03.2016 r.

 

 

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 5/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

 

Zgodnie z § 43 ust. 4 Regulaminu Wyborczego określającego zasady organizacji wyborów oraz tryb powoływania organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kadencję 2016-2020 Komisja Wyborcza Uczelni ogłasza, że w wyniku przeprowadzonych zebrań wyborczych wszystkich grup społeczności akademickiej, warunek uzyskania co najmniej 150 ważnie oddanych zgłoszeń spełniły następujące osoby:

 

Prof. dr hab. Stanisław Baran – 644 zgłoszenia

Prof. dr hab. Barbara Baraniak – 152 zgłoszenia

Prof. dr hab. Krzysztof Kostro – 354 zgłoszenia

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – 724 zgłoszenia

Prof. dr hab. Wiesław Piekarski – 207 zgłoszeń

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – 226 zgłoszeń

 

 

PRZEWODNICZĄCA

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

(-)Prof. dr hab. Irena Kiecana