Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


WYBORY WŁADZ UP W LUBLINIE - zmiana sali zebrań wyborczych w dniu 8 marca br.

autor: szlachetka

 WYBORY DO KEU I ZGŁOSZEŃ KANDYDATA NA REKTORA

Z GRUPY STUDENTÓW WYDZIAŁÓW:

 

Biologii i Hodowli Zwierząt

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Inżynierii Produkcji

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 8 MARCA BR.

PRZENIESIONE ZOSTAŁY DO

SALI 101 (BUDYNEK AGRO II – I PIĘTRO)