Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


BIP - Informacje ogólne

STATUS PRAWNY państwowa szkoła wyższa
Rok założenia 1955
Liczba wydziałów 6
Liczba kierunków studiów (stan na dzień 31.12.2018 r.) 39
   
LICZBA STUDENTÓW (stan na dzień 31.12.2018 r.)  
Ogółem 7 574 osób
Studia stacjonarne 6 002 osoby
Studia niestacjonarne 1 572 osoby
   
LICZBA PRACOWNIKÓW (stan na dzień 31.12.2019 r.)  
Ogółem 1 468 osób
Nauczyciele akademiccy 684 osób
Pracownicy naukowo - techniczni i inżynieryjno- techniczni 258 osób
Pracownicy administracji 239 osób
Pracownicy obsługi 287 osoby