Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Pozostali nauczyciele akademiccy

autor: szlachetka

 Elektorzy wybrani na zebraniu w dniu 2 marca 2016 r.

 

 

1.     Anna Zofia Baran       

2.     Bożenna Teresa Fiuk 

3.     Joanna Agnieszka Rączkiewicz    

4.     Grażyna Zofia Roguska 

5.     Urszula Szuma 

6.     Ryszard Jacek Kiczorowski

7.     Maria Wójcik

 

Do Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2016-2020 wybrana została

   mgr Joanna Agnieszka Rączkiewicz