Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 4/2016

autor: szlachetka

Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie   

Lublin, dnia 25.02.2016 r.

                                              

                  

 

 

 K  O  M  U  N  I  K  A  T

 Nr 4/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

Studenci

z uwagi na dużą liczebność grup i ogłoszone godziny rektorskie oraz dla sprawnego przeprowadzenia wyborów

proszeni są o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem zebrania wyborczego,

celem podpisania listy i pobrania kart do głosowania