Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Pozostali nauczyciele akademiccy

autor: szlachetka

 Elektorzy wybrani na zebraniu w dniu 24 lutego 2016 r.

 

 

1.     Monika Beata Bojanowska       

2.     Anna Maria Jakubczyk   

3.     Monika Renata Kordowska-Wiater     

4.     Dariusz Grzegorz Kowalczyk 

5.     Monika Michalak-Majewska