Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.

autor: szlachetka

 Elektorzy wybrani na zebraniu w dniu 24 lutego 2016 r.

 

 

1.     Barbara Maria Baraniak         

2.     Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki    

3.     Paweł Robert Glibowski       

4.     Waldemar Zenon Gustaw     

5.     Izabella Anna Jackowska

6.     Małgorzata Karwowska     

7.     Stanisław Wacław Mleko 

8.     Bartosz Grzegorz Sołowiej         

9.     Joanna Stadnik   

10.  Dariusz Mirosław Stasiak       

11.  Dominik Tomasz Szwajgier

12.  Zdzisław Jan Targoński     

13.  Adam Daniel Waśko