Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Pozostali nauczyciele akademiccy

autor: szlachetka

 Elektorzy wybrani na zebraniu w dniu 25 lutego 2016 r.      

 
         

      1.     Łukasz Rafał Adamek

2.     Artur Burmańczuk

3.     Sylwester Stefan Kowalik

4.     Aneta Małgorzata Nowakiewicz

5.     Tomasz Antoni Piech

6.     Andrzej Wojciech Puchalski

7.     Dagmara Anna Stępień-Pyśniak

8.     Jacek Tomasz Wawrzykowski

9.     Piotr Marian Wilkołek

10.  Jerzy Maciej Ziętek