Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.

autor: szlachetka

 Elektorzy wybrani na zebraniu w dniu 25 lutego 2016 r.      

 
         

      1.     Łukasz Krzysztof Adaszek

2.     Marcin Bartłomiej Arciszewski

3.     Ireneusz Bernard Balicki

4.     Zbigniew Janusz Grądzki

5.     Jadwiga Elżbieta Jaworska-Adamu

6.     Urszula Kosior-Korzecka

7.     Cezary Jacek Kowalski

8.     Wojciech Adam Łopuszyński

9.     Izabela Janina Polkowska

10.  Iwona Monika Puzio

11.  Radosław Piotr Radzki

12.  Piotr Antoni Silmanowicz

13.  Antonina Sopińska

14.  Krzysztof Stefan Szkucik

15.  Jose Luis Valverde-Piedra

16.  Andrzej Marian Wernicki

17.  Stanisław Jan Winiarczyk

18.  Grażyna Maria Ziółkowska