Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Nauczyciele akademiccy pos. tytuł naukowy profesora lub stopień dr hab.

autor: szlachetka

 Elektorzy wybrani na zebraniu w dniu 22 lutego 2016 r.      

 

   

1.     Marek Grzegorz Babicz         

2.     Joanna Bogusława Barłowska   

3.     Grzegorz Borsuk     

4.     Monika Maria Budzyńska      

5.     Anna Jadwiga Chmielowiec-Korzeniowska    

6.     Anna Maria Czech    

7.     Jerzy Antoni Demetraki-Paleolog

8.     Leszek Drozd      

9.     Mariusz Florek 

10.  Eugeniusz Ryszard Grela

11.  Tomasz Maria Gruszecki     

12.  Magdalenia Maria Gryzińska        

13.  Grażyna Halina Jeżewska-Witkowska        

14.  Andrzej Junkuszew     

15.  Bożena Kiczorowska

16.  Renata Filipina Klebaniuk

17.  Jolanta Król      

18.  Małgorzata Maria Kwiecień    

19.  Anna Teresa Litwińczuk 

20.  Zygmunt Apolinary Litwińczuk      

21.  Jan Wiesław Matras

22. Tomasz Mieczan

23. Bożena Stanisława Nowakowicz-Dębek

24. Katarzyna Ognik

25. Sławomir Eligiusz Pietrzak

26. Iwona Rozempolska-Rucińska

27. Piotr Tadeusz Skałecki

28. Brygida Bożena Ślaska

29. Maria Elżbieta Tietze

30. Leszek Zbigniew Tymczyna

31. Grzegorz Józef Zięba 

     

1