Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Doktoranci

autor: szlachetka

 Elektor wybrany na zebraniu w dniu 16 lutego 2016r. 

 

           1.        Ewa Laskowska