Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat - godziny rektorskie

                                         Lublin, dnia 05.05.2016 r.                            

 

 

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

 

 

 

W związku z wyborami Prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2016-2020 ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu

 

12 maja br. w godz. od 10.00-15.00

 

 

 

 

 

 

JM Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

(-)Prof. dr hab. Marian Wesołowski