Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Wzory protokołów

 Wzory protokołów Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej zostały określone przez Komisję Wyborczą Uczelni zgodnie z § 32 ust. 2 i 33 ust. 3 Regulaminu Wyborczego