Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Szersze informacje

STATUS PRAWNY     państwowa szkoła wyższa
 
Rok założenia     1955
Liczba wydziałów     7
Liczba kierunków studiów     19
Liczba specjalności     45


LICZBA STUDENTÓW
Ogółem     10 354 osób
Studia dzienne     7 907 osób
Studia niestacjonarne (wieczorowe)     184 osób
Studia niestacjonarne (zaoczne)     2 263 osób 


LICZBA PRACOWNIKÓW
Ogółem     1798 osób
Nauczyciele akademiccy     838 osób

Pracownicy naukowo - techniczni i inżynieryjno- techniczni
405 osób

Pracownicy administracji
197 osób


Pracownicy obsługi
358 osób