Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 2/2016

 

 Uniwersytet Przyrodniczy                                             Lublin, dnia 01.02.2016 r.

         w Lublinie

Komisja Wyborcza Uczelni                                      

                                      

 

 

 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 2/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni informuje,

że na spotkaniach wyborczych poszczególnych grup pracowników oraz grup studentów i doktorantów,

wymagane jest okazanie odpowiednio:

 

- pracownicy - dowodu tożsamości

 

- studenci i doktoranci - legitymacji studenta lub doktoranta

 

 

Komunikat 2/2016 (PDF)