Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komunikat 1/2016

Lublin, dnia 01.02.2016 r.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komisja Wyborcza Uczelni

K O M U N I K A T

Nr 1/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

Komisja Wyborcza Uczelni ogłasza

 

Szczegółowy Terminarz czynności wyborczych

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

(wybory elektorów do dnia 09. III. 2016 r.)

 

 

11 luty 2016 r. godz. 1200 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (22 elektorów

 

11 luty 2016 r. godz. 1400 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich

z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (6 elektorów)

 

15 luty 2016 r. godz. 1000 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników obsługi (10 elektorów i 1 przedstawiciel do Senatu)

 

15 luty 2016 r. godz. 1200 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników administracji (7 elektorów i 1 przedstawiciel do Senatu)

 

16 luty 2016 r. godz. 1000 – Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa doktorantów (1 elektor)

 

17 luty 2016 r. godz. 1100 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Agrobioinżynierii (23 elektorów)

 

 

17 luty 2016 r. godz. 1300 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziału Agrobioinżynierii (9 elektorów)

 

 

18 luty 2016 r. godz. 1300 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

(6 elektorów)

 

22 luty 2016 r. godz. 1000 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Agrobioinżynierii (1 elektor)

 

 

22 luty 2016 r. godz. 1200 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (1 elektor)

 

 

 

22 luty 2016 r. godz. 1300 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (31 elektorów)

 

 

23 luty 2016 r. godz. 1000 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (2 elektorów)

 

 

23 luty 2016 r. godz. 1200 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (7 elektorów)

 

 

24 luty 2016 r. godz. 900 - Sala Rady Wydziału ul. Skromna 8 (budynek Wydziału Nauk

o Żywności i Biotechnologii)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (1 elektor)

 

24 luty 2016 r. godz. 1100 - Sala Rady Wydziału ul. Skromna 8 (budynek Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (13 elektorów)

 

24 luty 2016 r. godz. 1300 - Sala Rady Wydziału ul. Skromna 8 (budynek Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich

z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (5 elektorów)

 

25 luty 2016 r. godz. 1100 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (18 elektorów)

 

 

25 luty 2016 r. godz. 1300 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

(10 elektorów)

 

26 luty 2016 r. godz. 1100 - Sala 102 ul. Głęboka 28 (budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Inżynierii Produkcji (28 elektorów)

 

 

26 luty 2016 r. godz. 1300 – Sala 102 ul. Głęboka 28 (budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziału Inżynierii Produkcji

(11 elektorów)

 

29 luty 2016 r. godz. 1000 – Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1 elektor)

 

29 luty 2016 r. godz. 1200 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Inżynierii Produkcji (1 elektor)

 

 

2 marca 2016 r. godz. 1000 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Jednostek Pozawydziałowych

(7 elektorów i 1 przedstawiciel do Senatu)

 

2 marca 2016 r. godz. 1200 – Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Jednostek Pozawydziałowych (2 elektorów)

 

08 marca 2016 r. godz. 1000 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (11 elektorów)

 

08 marca 2016 r. godz. 1200 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (4 elektorów)

 

08 marca 2016 r. godz. 1400 - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Inżynierii Produkcji (9 elektorów)

 

 

09 marca 2016 r. godz. 1000 - Aula A ul. Skromna 8 (budynek Wydziału Nauk o Żywności

i Biotechnologii)

grupa studentów z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (8 elektorów)

 

09 marca 2016 r. godz. 1100 - Aula 101 ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Agrobioinżynierii (14 elektorów)

 

 

Termin zebrania pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

(wybory 1 przedstawiciela do Senatu)

zostanie podany w późniejszym terminie.

 

 

 

TERMINARZ 2016-2020 (PDF)