Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Szczegółowy terminarz czynności wyborczych 2016-2020

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy                                               Lublin, dnia 01.02.2016 r.

         w Lublinie                                   

Komisja Wyborcza Uczelni

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Nr 1/2016

KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI

 

 

Komisja Wyborcza Uczelni ogłasza

Szczegółowy  Terminarz czynności wyborczych

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

(wybory elektorów do dnia 09. III. 2016 r.)

 

 

11 luty 2016 r. godz. 1200  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

(22 elektorów)

 

 

11 luty 2016 r. godz. 1400  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich

z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (6 elektorów)

 

 

15 luty 2016 r. godz. 1000  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników obsługi (10 elektorów i 1 przedstawiciel do Senatu)

 

 

15 luty 2016 r. godz. 1200  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników administracji (7 elektorów i 1 przedstawiciel do Senatu)

 

 

16 luty 2016 r. godz. 1000 – Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa doktorantów (1 elektor)

 

 

17 luty 2016 r. godz. 1100  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Agrobioinżynierii  (23 elektorów)

 

 

17 luty 2016 r. godz. 1300  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziału Agrobioinżynierii (9 elektorów

 

 

18 luty 2016 r. godz. 1300  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

(6 elektorów)

 

 

22 luty 2016 r. godz. 1000  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Agrobioinżynierii (1 elektor

 

 

22 luty 2016 r. godz. 1200  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (1 elektor)

 

 

22 luty 2016 r. godz. 1300  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (31 elektorów)  

 

 

23 luty 2016 r. godz. 1000  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (2 elektorów) 

 

 

23 luty 2016 r. godz. 1200  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  (7 elektorów)

 

 

24 luty 2016 r. godz. 900  -  Sala Rady Wydziału ul. Skromna 8 (budynek Wydziału Nauk

        o Żywności i Biotechnologii)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (1 elektor)

 

 

24 luty 2016 r. godz. 1100  -  Sala Rady Wydziału ul. Skromna 8 (budynek Wydziału Nauk

        o Żywności i Biotechnologii)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (13 elektorów)

 

 

24 luty 2016 r. godz. 1300  -  Sala Rady Wydziału ul. Skromna 8 (budynek Wydziału Nauk             o Żywności i Biotechnologii)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich

z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (5 elektorów)

 

25 luty 2016 r. godz. 1100  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  (18 elektorów)

 

 

25 luty 2016 r. godz. 1300  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

(10 elektorów)

 

 

26 luty 2016 r. godz. 1100  -  Sala 102 ul. Głęboka 28 (budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej)

grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z Wydziału Inżynierii Produkcji (28 elektorów)  

 

 

26 luty 2016 r. godz. 1300 – Sala 102 ul. Głęboka 28 (budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Wydziału Inżynierii Produkcji  

(11 elektorów

 

 

29 luty 2016 r. godz. 1000 – Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1 elektor)  

 

 

29 luty 2016 r. godz. 1200  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Wydziału Inżynierii Produkcji (1 elektor)

 

 

2 marca 2016 r. godz. 1000  - Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pozostałych nauczycieli akademickich z Jednostek Pozawydziałowych 

(7 elektorów i 1 przedstawiciel do Senatu)

 

 

2 marca 2016 r. godz. 1200 – Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

z Jednostek Pozawydziałowych (2 elektorów)

 

 

08 marca 2016 r. godz. 1000  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (11 elektorów)  

 

 

08 marca 2016 r. godz. 1200  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  (4 elektorów)

 

 

08 marca 2016 r. godz. 1400  -  Sala Konferencyjna ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Inżynierii Produkcji  (9 elektorów)

 

 

09 marca 2016 r. godz. 1000  -  Aula A ul. Skromna 8 (budynek Wydziału Nauk o Żywności

        i Biotechnologii)

grupa studentów z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii  (8 elektorów)

 

 

09 marca 2016 r. godz. 1100  - Aula 101 ul. Akademicka 15 (Agro II)

grupa studentów z Wydziału Agrobioinżynierii  (14 elektorów)

 

 

 

 

Termin zebrania pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych (wybory 1 przedstawiciela do Senatu) zostanie podany w późniejszym terminie.

 

 

 TERMINARZ 2016-2020 (PDF)