Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Skład Komisji Wyborczej Uczelni 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Irena Kiecana

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

prof. dr hab. Wanda Kociuba

 

SEKRETARZ:

mgr Grażyna Gregorczyk

 

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. Dariusz Dziki

prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

prof. dr hab. Antoni Brodacki

prof. dr hab. Ewa Solarska

dr Piotr Baryła

mgr Aleksandra Łoś

Marcin Letkiewicz