Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ogłoszenie o zamówieniu

Data 25.05.2020

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

- Ogłoszenie

- Wykaz niezbędnych dokumentów

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta wykonawcy - wzór

- Umowa odpady

- Lokalizacje obiektów up-1 załacznik nr 3 do umowy

- Wniosek

- Opdady, pojemniki - specyfikacja

- Rodzaje i ilości pojemników - specyfikacja

Ogłoszenie o zamówieniu

Data 24.04.2020

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

- ogloszenie

- oferta wykonawcy wzór

szczególowa oferta cenowa

umowa odpady

- wykaz dokumentów

- załącznik 2

- załącznik 3

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Data 22.04.2020

usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych, wciągników, cięgników, platform poziomych i pionowych dla osób niepełnosprawnych w obiektach dydaktycznych, domach studenckich i w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

AC Specyfikacja BIP [docx]

AG Specyfikacja BIP [zip]

- DS Specyfikacja  BIP [7z]

- Oferta Wykonawcy dźwigi BIP [docx]

- Ogłoszenie BIP dźwigi 2020-2022 [pdf]

WZÓR Umowa  dźwigi BIP 2020 [docx]

- Załaczniki ,3,4,5 BIP [docx]

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Data 03.04.2020

usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych, wciągników, cięgników, platform poziomych i pionowych dla osób niepełnosprawnych w obiektach dydaktycznych, domach studenckich i w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

- Informacja o unieważnieniu postępowania 22.04.2020

AC Specyfikacja BIP [docx]

AG Specyfikacja BIP [zip]

- DS Specyfikacja  BIP [7z]

- Oferta Wykonawcy dźwigi BIP [docx]

- Ogłoszenie BIP dźwigi 2020-2022 [docx]

WZÓR Umowa  dźwigi BIP 2020 [docx]

- Załaczniki ,3,4,5 BIP [docx]

 

 

Świadczenie usług medycznych

Data 12.03.2020

 

Świadczenie usług medycznych:

  

- ogłoszenie o zamówieniu

- oferta wykonawcy

- wykaz usług medycznych

- badania okresowe

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - konserwacja i naprawa sieci telefonicznej

Data 18.02.2020

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) wzór umowy

 

Świadczenie usług medycznych

Data 15.03.2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z siedzibą w 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 zaprasza do złożenia rozpoznania cenowego w zakresie świadczenia usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie( wstępne , okresowe, kontrolne) osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

- zaproszenie

- oferta wykonawcy

- opis przedmiotu zamówienia

- umowa - badania okresowe

- wykaz usług medycznych

 

Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej

Data 25.02.2019

 - Ogłoszenie

Zaproszenie do rozpoznania cenowego na wykonanie uslugi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Data 24.04.2018

- zaproszenie 

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- oferta wykonawcy wzór 

- specyfikacja cenowa zał 1

- specyfikacja cenowa zał 2

- wykaz niezbędnych dokumentów 

- umowa odpady

- załącznik nr 1 do umowy 2018

- załącznik nr 2 do umowy 2018

- załącznik nr 3 do umowy 2018

 

 

Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej

Data 04.10.2017